Contracte

Dreptul contractual în Republica Moldova este destul de complex datorită modificărilor aduse de către Codul Civil Modernizat, care are la bază prevederile din cadrul Draftului Comun de Referință al UE (DCFR).

Noile modificări includ: principiul bunei credințe ca și instrument principal în negocierea, încheierea și executarea contractelor. De asemenea, este prevăzut expres principiul libertății contractuale, prin care părțile sunt în drept să prevadă conținutul contractului în baza limitelor stabilite de lege și bunele moravuri.

O importantă modificare constă în unificarea sistemului de remedii în caz de neexecutare a obligațiilor, acestea sunt prevăzute în partea generală, fiind aplicabile contractelor din partea specială. Codul Civil Modernizat pune accent pe executarea obligațiilor întocmai cum au fost stabilite la etapa precontractuală.

Titlul III al Codului Civil RM reglementează contractele numite : vânzarea cumpărarea, contractul de schimb, de donație, contractul de împrumut, leasingul, antrepriza și prestările de servicii, franciza etc.