Mărci comerciale, brevete și drepturi de autor.

Cadrul legislativ privind proprietatea intelectuală din Moldova este extrem de complexă. Aceasta include: protecția desenelor și modelelor industriale, protecția mărcilor, protecția soiurilor de plante, protecția invențiilor, dreptul de autor și drepturile conexe etc. 

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) este autoritatea administrativă centrală în subordinea Guvernului, responsabilă de promovarea și realizarea activităților în domeniul protecției juridice a proprietății intelectuale privind drepturile de proprietate industrială, dreptul de autor și drepturile conexe. 

Republica Moldova este membru al Convenției internaționale de instituire a Organizației Mondiale de Proprietății Intelectuale de la Stockholm, la 14 iulie 1967.