Insolvență și faliment

Am asistat clienți în proiecte complexe de restructurare, insolvență și lichidare în procedurile desfășurate la sau în afara instanțelor de judecată. 

Pe parcursul anilor, am acordat asistență juridică în procedurile de reorganizare a persoanelor juridice, în soluționarea provocărilor de ordin financiar. 

Am gestionat proiecte de restructurare de capital în domeniul bancar, industriei automobilelor, imobiliar și logistică. 

Servicii:

  • Dezvoltarea schemelor fezabile de restructurare a datoriilor 
  • Consultanță privind tranzacțiile cu active aflate în dificultate
  • Diligență legală completă înainte de restructurare a întreprinderilor
  • Asistență în reorganizările corporative ale grupurilor industriale și financiare
  • Consilierea și sprijinul practic în executările silite
  • Reprezentare în insolvență, lichidări și proceduri conexe