Protecția datelor

Echipa noastră prestează servicii juridice în domenii speciale de drept, inclusiv în protecția datelor cu caracter personal. (Implementarea prevederilor legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal și alte servicii interconectate).

Natalia Balaban a susținut societăți prezente la nivel local în implementarea prevederilor legale  cu privire la protecția datelor cu caracter personal, identificarea riscurilor prevăzute în GDPR, în întrunirea obiectivelor stabilite de legislația națională și europeană.

Echipa noastră este formată din avocați calificați în acest domeniu, cu experiență în protecția datelor cu caracter personal, capabili să ofere suport și asistență juridică  în favoarea diferitor tipuri de organizații și persoane juridice.

Servicii:

  • Consultarea în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi a vieţii private pentru a face față riscurilor transfrontaliere şi prevenirii încălcării legislaţiei naţionale de protecție a datelor.
  • Reprezentarea în fața Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal
  •  Înregistrarea operatorilor și a sistemelor de evidență a datelor cu caracter personal.
  • Efectuarea auditului juridic în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi a vieţii private în cadrul companiilor.
  • Reprezentarea clienților in instanță.