Drept imobiliar

Tratăm investițiile imobiliare ca un întreg și asităm clienții în toate stadiile proiectelor: de la planificare la finalizare și leasing, de la întocmirea scrisorilor de intenție la achiziții și consiliere pe parcurs. Ne propunem să oferim fiecărui client soluția care să se încadreze exact în profilul său de risc și premisa de randament, respectând în același timp regulatoriul si legislația aplicabilă.

Acordăm asistență juridică în investiții și dezvoltare imobiliară pentru clădiri de birouri, comerț, hale de producție, terenuri agricole, proiecte rezidențiale, audit privind respectarea condițiilor de valabilitate, evaluarea aspectelor fiscale ale tranzacțiilor imobiliare, inclusiv prin prisma cadrului legal existent.

Oferim consultanță juridică cu privire la modul de folosire al terenurilor, zonare, titluri de proprietate, aspecte legale și contractuale, inclusiv acorduri generale de întreținere a clădirilor. 

Servicii:

  • Elaborarea opiniilor juridice, a rapoartelor cu referire la situaţia juridică a imobilului;
  • Elaborarea/revizuirea contractelor şi a documentaţiei aferente tranzacţiilor cu bunuri imobile (contracte de vânzare-cumpărare, contracte de locaţiune, contracte de ipotecă);
  • Diligență legală  în domeniul drepturilor reale 
  • Construcții, autorizații și permise
  • Asistenţă în negocierea şi încheierea tranzacţiilor cu bunuri imobile
  • Reprezentarea clientului la înregistrarea drepturilor de proprietate
  • Asistenţă juridică în administrarea proprietăţii imobile
  • Reprezentarea clientului în instanţa de judecată în cauze ce vizează bunuri imobile.