Proprietate Imobiliară

Drepturile reale sunt supuse înregistrării în Registrul Bunurilor Imobile, sistem de înscrieri privitoare la bunurile imobile şi la drepturile patrimoniale asupra lor. Agenția Servicii Publice din Republica Moldova este autoritatea competentă în acest domeniu.

Prin Legea privind Cadastrul bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.1998, se stabileşte modul de creare şi de ţinere a cadastrului bunurilor imobile, prin care se asigură recunoaşterea publică a dreptului de proprietate şi a altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile, ocrotirea de către stat a acestor drepturi, susţinerea sistemului de impozitare şi a pieţei imobiliare.

Informația din cadrul Registrului Bunurilor Imobile este publică și se prezumă a fi autentică până la probă contrară.

Dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare trece de la vânzător la cumpărător din momentul înregistrării în Registrul Bunurilor Imobile.

Terenurile agricole nu se pot afla în proprietatea cetățenilor străini, sau a societăților ce beneficiază de investiții străine.