Nivelul de taxare

Republica Moldova este parte a aproximativ 47 de tratate internaționale care au drept scop evitarea dublei impuneri.  Deși Republica Moldova nu este membră a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), regulile OCDE sunt aplicabile în interpretarea tratatelor privind evitarea dublei impuneri. 

Rezidenții Republicii Moldova (atât cetățenii Republicii Moldova, cât și cetățenii străini) sunt supuși impozitării pentru veniturile obținute din orice sursă obținută în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, pe parcursul perioadei fiscale.

De asemenea, persoanele fizice/juridice nerezidente sunt supuse taxării, dacă pe parcursul perioadei fiscale obțin venituri de pe teritoriul Republicii Moldova.

Persoanele juridice urmează să declare toate veniturile obținute la autoritățile fiscale competente pentru a putea să-și onoreze obligațiile fiscale.

Pentru persoanele juridice sunt stabilite următoarele tipuri de taxe și impozite:

  1. Impozitul pe venit care constituie 12 % din venitul impozabil;
  2. Impozitul pe bunurile imobiliare, inclusiv și taxele locale, care se stabilesc de autoritățile locale; 
  3. Contribuțiile de asigurări sociale care urmează a fi platite de angajator- 18% și salariat -6%;
  4. Dividentele obținute sunt supuse taxării la cota de 6 %;
  5. Orice venit obținut sub formă de dobândă se impune taxării la cota de 12 %;
  6. Redevențele se impun taxării conform cotei de 12 %.

O taxă specială se aplică pentru persoanele juridice care nu sunt înregistrate ca și plătitori de TVA, aceasta constituie 4% din venit. Această taxă nu este aplicabilă pentru gospodăriile țărănești și întreprinzători individuali.

TaxaCota
Impozit pe venit persoane fizice12%
Impozit pe venit persoane juridice12%
7% gospodării țărănești
6% Zonele economice libere
3%  Portul liber
Asigurări Sociale6% salariat
18% angajator
Asigurări Medicale4.5% angajator
4.5% salariat
TVA20% – cota standard
15% HORECA 
6% gaze naturale
8% produse farmaceutice și agricole
0% transport internațional
Taxa unică pentru parcurile IT7%