Activitatea turistică

Legislația Republicii Moldova în domeniul turismului este formată din Legea cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova nr.352 din 24.11.2006 și din prevederile Capitolului XIX din Codul Civil RM, pachetele de servicii de călătorie și produsele de vacanță [art. 1592-1627], care sunt bazate pe prevederile directivelor UE.

Conform normelor menționate, activitatea turistica în Republica Moldova poate fi desfășurată de către turoperatori și agenții  de turism.

Legea prevede condițiile pe care trebuie să le întrunească persoanele fizice sau juridice pentru desfășurarea activității turistice: să presteze în totalitate serviciile prevăzute în contractul de servicii turistice; să pună la dispoziţia turiştilor informaţii exhaustive privind programul turistic propus, procedurile consulare, drepturile şi obligaţiile turiştilor, condiţiile de asigurare, modul de reparare a prejudiciilor şi condiţiile de renunţare la servicii; să păstreze confidenţialitatea numelor şi adreselor clienţilor lor; să furnizeze turiștilor informații corecte, complete şi clare privind țara de aflare temporară: actele normative ale acesteia, obiceiurile, valorile și tradițiile, precum și alte particularități locale; să repare prejudiciile cauzate turiştilor în cazurile de încălcare a clauzelor contractului de servicii turistice; să asigure exploatarea durabilă şi conservarea patrimoniului turistic, precum şi protecţia mediului.

Conform prevederilor generale, contractul se încheie în formă scrisă, dar dacă legea o cere, acesta se încheie în formă autentică (contractul privind cazarea periodică). La încheierea contractului, Călătorul primește un exemplar al contractului, la care se anexează formularul standard. Formularul standard este menționat în Anexa Nr. 8 la Legea privind implementarea Codului Civil în Republica Moldova, nr. 1125-XV din 13.06.2002.

În conformitate cu noile reglementări, agenții economici pot desfășura activități de turism fără licență. Totuși, Structurile de primire turistică au dreptul să își desfășoare activitatea în baza certificatului de clasificare. Agenţii economici care solicită clasificarea structurii de primire turistică sunt obligați să se adreseze Agenției Servicii Publice pentru a prezenta documentele necesare în vederea obținerii deciziei privind acordarea sau neacordarea categoriei.

Agenții economici care intenționează să desfășoare activități de turism sunt obligați să înștiințeze Agenția de Servicii Publice cu privire la începerea activității.