Politica în dreptul concurenței

Dreptul concurenței și practica în acest domeniu trec actualmente printr-o schimbare drastică, cu scopul adoptării noilor prevederi apărute la nivel european și a adaptării lor la nivel național.

Legislația Republicii Moldova în domeniul concurenței este formată din norme cu privire la practicile anticoncurențiale, fuziuni și ajutor de stat etc.

Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 și Legea cu privire la acordarea ajutorului de stat nr. 139 din 15.06.2012 sunt instrumentele de drept principale în acest domeniu.

Legea Concurenței stabileşte cadrul juridic pentru un mediu de concurență loial în scopul prevenirii şi al combaterii practicilor anticoncurenţiale şi concurenţei neloiale, al realizării concentrărilor economice pe piaţă. Acoperă condițiile și controlul fuziunilor, abuzul de poziție dominantă, precum și concurența neloială.

Legea privind acordarea ajutorului de stat stipulează mecanismele pentru autorizarea, monitorizarea și raportarea granturilor acodate persoanelor fizice și juridice în toate domeniile,  cu excepţia sectorului agricol, în vederea menţinerii unui mediu concurenţial legal. Orice ajutor de stat trebuie aprobat de către Consiliul Concurenței.

Consiliul Concurenţei este o autoritate publică autonomă, ce asigură aplicarea şi respectarea legislaţiei din domeniul concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii în limitele competenţei sale. Consiliul Concurenței poate învestiga încălcările din domeniul concurenței la propria inițiativă sau la sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice. Este în drept să constate încălcările legislației din domeniul concurențial, să învestigheze aceste încălcări și să impună măsuri corective sau să aplice sancțiuni pentru comiterea încălcărilor.