Drept comercial și M&A

Asistăm clienții în achiziții, restructurări, vânzări din punct de vedere comercial și financiar și al taxelor, efectuăm studii de diligență pentru Achizitori / Vânzători, redactăm și negociem acorduri de confidențialitate, acorduri de pricipiu, oferte și contracte de vânzare-cumpărare.

Acordăm asistență juridică pentru înființarea, organizarea și lichidarea societăților mixte, pe acțiuni,  cu răspundere limitată și parteneriate, negocierea și redactarea contractelor de împrumut  și finanțare, documentelor legate de societate, contractelor de vânzare-cumparare, contractelor de management și servicii, precum și contractelor de închiriere. 

Servicii:

  • Angajamente precontractuale, memorandum de înțelegere, termeni de afacere, scrisori de intenție, opinii juridice
  • Consultanţă privind structurarea fuziunii şi/sau achiziţiei
  • Efectuarea auditului juridic al societăţii
  • Elaborarea actelor necesare aprobării de către societăţile implicate şi înregistrării fuziunii/achiziţiei
  • Asistenţă juridică în implementarea tranzacţiei
  • Reprezentarea societăţilor implicate în faţa Consiliului Concurenţei în vederea obţinerii autorizaţiilor necesare
  • Reprezentarea clienţilor în faţa Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi a altor organe de stat, după caz, în vederea implementării fuziunii/achiziţiei